Jak zostać tłumaczem przysięgłym portugalskiego?

MIW 10.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka portugalskiego?

Kilka podstawowych informacji o Portugalii

Portugalia – państwo położone niemalże na drugim końcu Europy – przyciąga Polaków niesamowicie ciepłą atmosferą, przepyszną kuchnią opartą na owocach morza i przepięknymi miastami, na przykład Lizboną czy Porto. Ruch migracyjny odbywa się jednak nie tylko w kierunku Polska – Portugalia, ale i w przeciwną stronę. W przypadku, gdy celem owych podróży nie jest tylko zwiedzanie danego państwa, ale prowadzenie działalności bądź życie w nim, niezbędne jest wsparcie tłumacza przysięgłego języka portugalskiego. Taki tłumacz pomaga w przypadku posiadania jakichkolwiek dokumentów, które trzeba będzie okazać w dowolnym polskim urzędzie – jest on uprawniony do przetłumaczenia i poświadczenia takich pism. Bez jego pracy nie jest możliwe dokonanie niczego drogą urzędową, dlatego jest to funkcja niezwykle ważna.

Co zrobić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym języka portugalskiego?

Aby zostać tłumaczem, należy spełniać podstawowe warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub państwa należącego do Unii Europejskiej/EFTA
  • znać język polski
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie być karanym
  • mieć ukończone studia wyższe i posiadać tytuł magistra
  • zdać egzamin – co jest punktem najważniejszym i najtrudniejszym.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka portugalskiego bada różne umiejętności związane z tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi. Pierwszym zadaniem, które czeka kandydatów na tłumacza, jest tłumaczenie pisemne. Kandydaci otrzymują dwa teksty w języku polskim i dwa teksty w języku portugalskim, które mają za zadanie przetłumaczyć w ciągu 4 godzin. Mała ilość czasu, konieczność znajomości terminologii z różnych zakresów oraz warunek pisania ręcznie sprawiają, że egzamin okazuje się nie lada wysiłkiem. Aby go zdać, należy osiągnąć 150 punktów na 200 możliwych. Kolejnym etapem, do którego przechodzą osoby z pozytywną oceną z części pisemnej, jest egzamin ustny. Bada on umiejętność radzenia sobie w dwóch rodzajach tłumaczeń – konsekutywnym i a vista. Tłumaczenie konsekutywne odbywa się z języka polskiego na język portugalski. W tym rodzaju tłumaczenia tłumacz słyszy zdanie bądź wyrażenie po polsku, a jego zadaniem jest przełożenie usłyszanego tekstu na język portugalski. W taki sposób należy przetłumaczyć dwa teksty. Tłumaczenie a vista różni się od konsekutywnego bardzo wyraźnie, ponieważ wymaga umiejętności czytania z maksymalnym zrozumieniem tekstu za pierwszym razem. Wygląda bowiem tak, że tłumacz otrzymuje dwa teksty w języku portugalskim. Powinien niemal równocześnie czytać tekst portugalski i mówić jego polską wersję. Jeśli tłumacz ponownie uzyska 150 punktów na 200 możliwych, egzamin uważa się za zdany. Nie jest to jednak moment, w którym tłumacz otrzymuje uprawnienia. Do tego potrzebne jest ślubowanie, które może złożyć Ministrowi Sprawiedliwości wtedy, kiedy będzie spełniał 6 wymienionych na początku warunków. Dopiero ślubowanie, wraz z wpisaniem na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymaniem pieczęci, skutkuje faktem, iż dana osoba zostaje tłumaczem przysięgłym.

Tłumacze przysięgli języka portugalskiego w Polsce

W Polsce funkcjonuje 34 tłumaczy przysięgłych portugalskiego. Większość z nich to osoby bardzo doświadczone w swoim zawodzie, o czym świadczy fakt, że ostatni tłumacz przysięgły został dodany na listę na początku roku 2014. Co ciekawe, od roku 2011 odbył się tylko jeden egzamin z języka portugalskiego, do którego podeszły dwie osoby. Jedna z nich nie uzyskała wystarczającej ilości punktów podczas egzaminu pisemnego, druga zaś zdała obydwie części. Daje to zdawalność na poziomie 50%, ciężko jednak wysnuwać takie wnioski na podstawie zdecydowanie za małej grupy osób.

Niezależnie od przyczyny – trudny egzamin, wymagający język, rozbudowana terminologia – tłumaczy przysięgłych języka portugalskiego jest niewielu. Rzadko przybywa nowych, co może świadczyć o ogromnym doświadczeniu i wysokiej jakości świadczonych usług w przypadku działających tłumaczy. Być może tak wolno przybywająca liczba tłumaczy przysięgłych języka portugalskiego powinna być dla osób z zainteresowaniami filologicznymi wskazówką, aby właśnie ten język wybrać.