Cennik tłumaczeń przysięgłych z/na język portugalski

Dokumenty, które chcemy okazać w polskich urzędach, szkołach lub innych organizacjach rządowych, sporządzone w języku portugalskim według prawa muszą zostać przełożone oraz uwierzytelnione przez polskiego tłumacza przysięgłego języka portugalskiego.

Cena przetłumaczenia jednej strony przeliczeniowej, która według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ... w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wynosi 1.125 znaków ze spacjami uzależniona jest od trybu pracy naszego zespołu. Im krótszy czas realizacji (tłumaczenia ekspresowe) tym cena za przełożenie i uwierzytelnienie jednej strony jest wyższa.

W przypadku chęci otrzymania wyceny lub obliczenia ilości stron przeliczeniowych w dokumencie, serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego lub e-mailowego. Do samej wyceny nasi Asystenci potrzebują jedynie skanu dokumentu przeznaczonego do tłumaczenia.

Standardowy tryb realizacji- rower

Standarodowy czas pracy zespołu = tłumaczenie gotowe jest w 3 dni robocze*

z języka portugalskiego: 55 zł netto | na język portugalski: 57 zł netto
Przyspieszony tryb realizacji- truck

Przyspieszony czas pracy zespołu = tłumaczenie przysięgłe gotowe jest w 48h*

z języka portugalskiego: 82 zł netto | na język portugalski: 84 zł netto
Ekspresowy tryb realizacji- plane

Ekspresowy czas pracy zespołu = tłumaczenie przysięgłe gotowe jest w 24h**

z języka portugalskiego: 110 zł netto | na język portugalski: 114 zł netto

* Cena minimalna za przyjęcie dokumentu do tłumaczenia wynosi 100 zł netto. Podane koszty dotyczą tłumaczeń dokumentów obszernych (> 5 stron rozliczeniowych)

**Maksymalna wielkość tłumaczonego dokumentu: 5 stron przeliczeniowych

Tłumaczenia ustne- język portugalski

Tłumaczenia ustne wykonujemy na terenie Warszawy w Urzędzie ds. Cudzoziemców, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz u notariuszy. Poniżej przedstawiamy ceny za dyspozycyjność oraz tłumaczenie w urzędach oraz u notariuszy.

Blok dwugodzinny tłumaczenia ustnego

Blok 2h: 390 zł netto

Tłumaczenie trwa nie dłużej niż 120 minut. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania oferty za 60 min.
Blok czterogodzinny tłumaczenia ustnego

Blok 4h: 680 zł netto

Dyspozycyjność tłumacza: do 4h
Tłumaczenie konsekutywne oraz symultaniczne

Tłumaczenie konsekutywne oraz symultaniczne

W przypadku organizacji konferencji, wycena na tłumaczenia ustne konsekutywne oraz symultaniczne z/na język portugalski ustalana jest indywidualnie, zapraszamy do kontaktu
Cennik tłumaczenia portugalski